Thẻ: Dán quảng cáo phủ kín xe khách có vi phạm luật không?