Thẻ: Giấy thỏa thuận đặt cọc nhà đất không có chính quyền xác nhận có giá trị về pháp luật không?