Thẻ: Hình phạt chính đối với hành vi buôn bán trái phép động vật quý hiếm