Thẻ: Quy định mới khi làm căn cước công dân gắn chip