Thẻ: Ai có thẩm quyền giải quyết xuất ngũ khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự?