Thẻ: Ai có thẩm quyền giải quyết xuất ngũ trước thời hạn?