Thẻ: Bị trùng số chứng minh nhân dân phải làm sao?