Thẻ: Bị trùng tên doanh nghiệp nhưng không thay đổi bị phạt bao nhiêu tiền?