Thẻ: Căn hộ chung cư chưa có sổ hồng bán được không?