Thẻ: Cha mẹ đang ly thân thì có được bỏ tên cha trong giấy khai sinh của con không?