Thẻ: Có bắt buộc ghi âm ghi hình khi hỏi cung bị can không