Thẻ: CSGT mặc thường phục khi kiểm tra hành chính được không