Thẻ: Dán các sản phẩm quảng cáo trên cột điện trụ điện bị phạt bao nhiêu tiền?