Thẻ: Doanh nghiệp có bắt buộc phải có tên viết tắt không?