Thẻ: Đủ tuổi nhưng không làm Căn cước công dân có bị phạt hay bị bắt?