Thẻ: Vắng mặt trong thời gian bao lâu thì bị xóa đăng ký thường trú?