Thẻ: Xăm hình có đi nghĩa vụ quân sự không theo quy định?