Thẻ: Bị phạt nhiêu tiền nếu như biển số xe ô tô bị mờ