Thẻ: Các tranh chấp đất đai phổ biến hiện nay

Khiếu kiện tranh chấp đất đai ở đâu theo quy định?

Quyền khiếu nại là quyền con người được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận và bảo đảm. Quyền khiếu nại trên lãnh thổ đất liền là quyền năng mạnh mẽ để cá nhân, cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước cơ quan công quyền trên lãnh thổ đất đai của mình. Tranh chấp đất đai là một trong những trường hợp xảy ra thường xuyên trong thực tế cuộc sống. Có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan dẫn đến mâu thuẫn trong việc giải quyết tách thửa. Và khi hai bên xảy ra tranh chấp không thể thương lượng, giải pháp tốt nhất là đưa sự việc ra cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Bạn đọc có thể tham khảo thêm trong bài viết "Khiếu kiện tranh chấp đất đai ...

Read more