Thẻ: Cầm cố sổ đỏ có bị xem là giao dịch dân sự vô hiệu không?