Thẻ: Chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển