Thẻ: Chi phí khi đăng ký đấu thầu qua mạng như thế nào?