Thẻ: Mẫu đơn đề nghị giảm tiền thuê đất thuê mặt nước tại Bắc Giang