Thẻ: Mẫu tờ khai dùng trong thủ tục đăng ký tách hộ được quy định như thế nào?