Thẻ: Trong trường hợp hủy thầu thì các hồ sơ liên quan phải được lưu trữ trong thời gian bao nhiêu tháng?