Thẻ: Xe biển trắng chạy dịch vụ bị phạt bao nhiêu tiền theo quy định?